Vyhlásenie o ochrane súkromia

Prístupom na web "MojaZahrada.org" používateľ internetu vyjadruje, že je oboznámený s nižšie uvedenými informáciami a dáva webu MojaZahrada.org povolenie spracovávať osobné údaje, ako je stanovené nižšie.

Je možné, že sa v budúcnosti môžu zmeniť zásady ochrany osobných údajov. MojaZahrada.org odporúča všetkým používateľom internetu občas skontrolovať znenie tohto vyhlásenia, aby boli oboznámení s prípadnými zmenami.

MojaZahrada rešpektuje súkromie používateľov internetu a prípadných ďalších zúčastnených fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi. Zodpovedným za spracovanie osobných údajov je MijnTuin.org bvba so sídlom Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth, Belgicko.

Spracovanie osobných údajov


Osobné údaje, ktoré poskytne používateľ internetu na webe (www.mojazahrada.org) a/alebo službám, ktoré sú jeho súčasťou, sa oznamujú na MojaZahrada (MijnTuin.org bvba) prostedníctvom MojaZahrada na nasledujúce účely: direct marketing, štúdie, štatistiky a/alebo marketingové operácie.

Internetový používateľ súhlasí s výmenou údajov, ktoré sa ho týkajú so - súčasnými a budúcimi - spoločnosťami a organizáciami MojaZahrada v Belgicku, ako aj v zahraničí.

Tieto údaje tiež môžu byť použité MojaZahrada.org na doručenie pravidelných zaujímavých ponúk používateľom. Údaje môžu byť poskytnuté spoločnostiam a/alebo tretím osobám za účelom získania produktov a služieb z ponuky týchto spoločností.

Najdôležitejšie údaje, ktoré zbierame o každej osobe môžu obsahovať: plné meno, adresu, telefónne číslo, pohlavie, e-mailovú adresu a iné.

Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, nebudú nikdy spracované, s výnimkou prípadu, ak tieto vyplývajú z údajov, ktorými je osoba identifikovaná. V tomto naposledy uvedenom prípade osoba akceptuje spracovanie týchto údajov v súlade s článkom 6 zákona z 8. decembra 1992 o ochrane súkromia. Kategórie osôb, ktoré majú prístup k týmto údajom, sú zamestnanci a dobrovoľníci MojaZahrada.org, ktorí sú zodpovední za vykonávanie jedného alebo viacerých vyššie uvedených cieľov a prípadne osoby, ktoré majú nejakú súvisloť s fyzickou osobou a/alebo zamestnanci iných spoločností a organizácií, ktorých intervencia je potrebná na dosiahnutie niektorého z uvedených cieľov.

Právo na prístup k osobným údajom a na ich zmenu


Každá fyzická osoba má právo na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú spracovávané prostredníctvom MojaZahrada.org a ak je to potrebné, môže požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo o vymazanie nelegálne spracúvaných údajov.

Kedykoľvek môže bezplatne na základe žiadosti namietať proti spracovaniu údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely obchodného prieskumu a/alebo odvolať súhlas k výmene údajov o jeho osobe v rámci skupiny MojaZahrada na účely priameho marketingu. Tieto žiadosti budú spracované v čo najkratšom čase.

Osobné údaje poskytnuté používateľmi internetu sú spracovávané MojaZahrada.org s čo najväčším utajením. Vzhľadom k tomu, že internet neposkytuje absolútnu istotu, môže byť ochrana súkromia zaručená len v prípade, že osobné informácie sú odovzdávané prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré užívateľ považuje za bezpečné.

Cookies


Cookies sú malé dátové súbory, ktoré webové stránky ukladajú počas vašej návštevy na pevnom disku. Na webe MojaZahrada.org sa používajú cookies, ktoré zostávajú aktívne iba dočasne. Cookies sú odstránené z počítača, keď zatvoríte webový prehliadač. Okrem toho, naše cookies neobsahujú žiadne osobné informácie.

Cookies, ktoré sa vytvárajú na webe MojaZahrada.org umožňujú, že služby sú nastavené na mieru špecifickým potrebám každého používateľa Internetu, ktorý môže byť označený týmito cookies.

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, že akceptujú cookies. Po úprave nastavení vášho internetového prehliadača môže byť používateľ internetu varovaný, keď sa odosiela súbor cookie alebo môže dokonca znemožniť vytvorenie cookie súborov alebo ich ukladanie na jeho pevnom disku. MojaZahrada.org nemôže zaručiť prístup na web, ak používateľ odmietne používanie 'session cookies'.

Komisia pre ochranu súkromia


Osoby, ktoré chcú získať ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov ohľadom ochrany súkromia, môžu kontaktovať Komisiu na ochranu súkromia, Hoogstraat 139, 1000 Brussels, Belgicko.

Google Analytics


Tento web používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa cookies (malé textové súbory umiestnené vo vašom počítači) s cieľom pomôcť webu analyzovať, ako používatelia používajú web. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenesené a uložené na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Google používa tieto informácie na sledovanie toho, ako používate web, na vytváranie správ o aktivitách na webe pre prevádzkovateľov internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webe a používania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak je to od Google vyžadované zákonou cestou, alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi uloženými na Google. Môžete odmietnuť cookies vo vašom prehliadači ak vykonáte príslušné nastavenia. Upozorňujeme vás však, že v tom prípade vám nebudú dostupné všetky funkcie nášho webu. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na účely uvedené vyššie.